Datos de contacto AMPA

Correo electrónico ampa.manuelra@gmail.com
Teléfonos
Dª. Juana González Márquez
(Presidenta)
622 78 47 24
Dª. Ligia Pérez Solís
(Vicepresidenta y tesorera)
655 89 52 42